Hướng dẫn cài Driver cho bảng tương tác IQboard + Link Dowload Driver

  • Tháng Mười Một 18, 2019
  • Hướng dẫn

Bảng tương tác thông minh IQboard được phân ra làm 2 loại với 2 công nghệ cảm ứng khác nhau. Vì thế để sử dụng được bảng chúng ta phải cài đặt đúng Driver tương ứng với dòng bảng đó.

Video hướng dẫn cài đặt Driver cho bảng DTV ( T/TN) :

—> Tải Link Dowload Driver bảng DVT

Video hướng dẫn cài đặt Dvriver cho bảng IR( IRQK) :

—> Tải Link Dowload Driver bảng IR

Chúc các thầy/cô thành công!

03.383.696.89